Osnovno uvođenje četkica za maske

- Oct 17, 2018-

Odabrana slika, figura ili objekt se koristi za zatvaranje sve ili dijela obrađene slike za kontrolu područja ili procesa obrade slike. Specifična slika ili objekt koji se koristi za pokrivanje naziva se maska ili predložak. U optičkoj obradi slike, maska može biti film, filter, itd. U digitalnoj obradi slike, maske su dvodimenzionalni matrični nizovi, ponekad i višestruke slike.

Kod digitalne obrade slike maska se uglavnom koristi za:

(1) Izvucite ROI, pomnožite unaprijed napravljenu ROI masku sa slikom koju želite obraditi i nabavite ROI sliku. Vrijednost ROI slike ostaje nepromijenjena, dok je vrijednost slike izvan područja 0.

(2) Štitni efekat, koristeći maske za zaštitu određenih područja slike, tako da ne učestvuje u obradi ili izračunavanju parametara obrade, ili samo da obrađuje ili statistike područje zaštite.

(3) Ekstrakcija strukturnih osobina, koristeći varijablu sličnosti ili metodu podudaranja slike za otkrivanje i izdvajanje strukturnih karakteristika sličnih maskama na slikama.

(4) Izrada posebnih slika oblika.

Maska je predložak filtera slike. Praktična maska često obrađuje slike na daljinu. Prilikom vađenja puteva ili rijeka, ili kuća, slika se filtrira kroz n * n matricu, a zatim se označavaju objekti ili znakovi koji su nam potrebni. Ova matrica je maska.